Wielki Mur Chiński

Wielki mur chiński

Wielki Mur Chiński to największa budowla na świecie wzniesiona kiedykolwiek w historii przez człowieka. Początkowo służył on jako obronny wał przed plemionami koczowników chcącymi wtargnąć na terytorium Chin. Ta najdłuższa budowla świata ciągnie się od miejscowości Shanhaiguan nad Zatoką Liaotuńską -Morze Żółte, przez Mongolię Wewnętrzną aż do Przełęczy Jiayuguan – Góry  Qilian Shan. Wielki Mur Chiński wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Co warto wiedzieć o Wielkim Murze Chińskim?

Historia powstania Wielkiego Muru Chińskiego

Pierwsze ziemne wały, które miały służyć do obrony powstały już w III w. p.n.e. Zostały wzniesione na rozkaz ówczesnego cesarza Chin. Przy budowie zatrudniono ponad milion okolicznych chłopów. Wały obronne północnych Chin zostały odbudowane oraz dodatkowo wzmocnione przez Qin.

Obecna linia i wygląd Wielkiego Muru Chińskiego powstała dopiero w XV w. podczas panowania dynastii Ming. Władcy tej dynastii wybudowali system wielu  fortyfikacji, które sięgały od granic z Koreą po pustynię Gobi. Cały system obronny składał się z muru, ale i z okolicznych nadgranicznych osad oraz pasa tzw. „spalonej ziemi” o szerokość prawie 1 km.

Wielki Mur Chiński – najważniejsze informacje

Wielki Mur Chiński ma długość 21 196 km i rozciąga się od miasta Shanhaiguan do miejscowości Jiayuguan w górach Nan Shan. Co ciekawe, pełnił on nie tylko funkcję obronną, ale i handlową, ponieważ jego zachodni odcinek stanowił chiński fragment Jedwabnego Szlaku. Niestety Wielki Mur Chiński nie był zbyt skuteczny podczas ochrony Chin przed atakami zmasowanymi. Wielokrotnie forsowany był przez plemiona koczowników pochodzących z Wielkiego Stepu oraz Turków i Mongołów.

Współcześnie tylko kilka fragmentów Wielkiego Muru Chińskiego, głównie w okolicach Pekinu zostało udostępnionych do zwiedzania. Są to m.in.: Badaling, Simatai, Jinshanling, Mutianyu, Huanghua oraz Juyongguan. Większa część Wielkiego Muru Chińskiego została zamknięta dla turystów ze względu na bardzo zły stan.

Wielki Mur Chiński ciekawostki

  • Wielki Mur Chiński jest widoczny nawet z kosmosu.
  • Nazywany jest on także „Murem 10 000 Li”, czyli murem o nieskończonej długości.
  • W 2007 roku Wielki Mur Chiński został uznany za jeden z nowych cudów świata.
  • Co ciekawe, w okresie swojej świetności budowla miała ponad 7600 km długości, do naszych czasów zachowało się jedynie ok. 2200 km ( to odległość pomiędzy Londynem i Moskwą). Całość Muru z bocznymi odgałęzieniami wiedzie grzbietami przez pasma górskie nawet na wysokości około 1000 m n.p.m.
  • Podczas budowy w III wieku p.n.e pierwszego Wielkiego Muru, zmarło z wycieńczenia ponad milion robotników. Dodatkowo według legendy ich ciała zostały zamurowane na wieczność w fortyfikacji Wielkiego Muru Chińskiego.
  • Na Murze co 100 metrów rozmieszczone były sygnalizacyjne wieże, w których po zmroku rozpalano ogień. Gdy pojawiło się niebezpieczeństwo w dzień wypuszczano z nich dym, alarmując wszystkich dookoła o zbliżającym się niebezpieczeństwie.